*Equifun, aktif oyun pedagojisi dahilinde gerçekleştirilen eğlenceli ve eğitsel yöntemler uygulanarak çocuklara biniciliğin öğretilmesi ve motor becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alternatif manevra kabiliyeti, atlama, değişen zorluklarda geçişler gibi şeçenekler içeren, zamana karşı bir dizi farklı engellerin geçildiği ve biniciliğin temelini oluşturan; denge, hız kontrolü ve sürüş tekniklerini geliştiren bir parkur yapma meselesidir.

*Binicilik sporunun bir dalı olan Pony (küçük at) faaliyetleriyle çocukların ruhsal, fiziksel, zihinsel gelişimine doğrudan katkı sağladığı gibi kendinden daha güçlü bir hayvanı idare ve sevk edebilme ve hakim olma becerisi gelişirken çocukların atıyla işbirliğiyle uyumlu ve istikrarlı olarak mücadele etme ve empati yeteneğini geliştiren binicilik sporu çocuklarda sorumluluk bilinci oluşumunda büyük rol oynayarak, disiplin, sabır, iletişim, koordinasyon gelişimiyle dikkat dağınıklığını toparlamasıyla odaklanmayı sağlıyor, reflekslerinin gelişmesinden dolayı dayanıklılığın artmasıyla pratik düşünerek ani karar verme gibi yeteneklerini geliştirerek özgüveni gelişmiş güçlü karakterlere sahip bireyler olmalarını sağlar.

*Equifun bireysel olarak veya ekip olarak koşulabilir.

*Binicinin; denge, sürüş ve hız kontrolünü geliştirmek üzere tasarlanmış 18 ayrı engel çeşidi vardır ve zamana karşı koşulan yarışmada ceza puanları süreye eklenir.

*Equifun kendi içinde iki kategoriye ayrılır.

1-Equifun Başlangıç seviyesi; pony eğitim seviyesinin kısaltılmışı olan Pes1, Pes2, Pes3, Pes4 seviyeleridir. Adeta ve süratlide koşulur, dörtnal yapılmaz, atlama seçeneği olan engellerden atlanmaz. Minimum 3 max 5 engelden oluşur.

Katılım ve Yarışma tasnifleri: (Pes2 – Pes3 -Pes4 / 3-6yaş) (Pes2 – Pes3 -Pes4 / 7-10yaş) (Pes2 – Pes3 -Pes4 / 11-14yaş) (Özel Binici)

2-Equifun Eğitim seviyesi; Pes5 ve Pes6 seviyeleridir. Adeta, süratli ve dörtnalda koşulabilir, çoktan seçmeli engellerde atlama seçeneğini kullanıp kullanmamak binicinin seçimine bırakılmıştır. Minimum 5 max 8 engelden oluşur.

Katılım ve Yarışma Tasnifleri: (Pes5-Pes6) (PII) (PIII-Yeni Binici) (Özel Binici)

*Equifun’ın amacı; engellerin iz içinde sırası güvenlik amacıyla özenle seçilmiş olup Engeller çoktan seçmelidir. Asıl aktörün binici olduğu Aktif oyun pedagojisi kullanılarak;

1-Ders

2-Oyun

3-Teknik hedef

belirlenerek, her binicinin seviyesine uygun olarak yeteneği ve cesareti ölçüsünde risk almaya teşvik eden çoktan seçmeli engelleri, deneyip yanılarak çocuğun doğruyu bulmasına yardım ederek, kendi başına karar verme yeteneği ile otonom kazanmasını sağlar.

biniciliğin temeli olan; sürüş, denge ve hız kontrolünü geliştirmek üzere binicinin yeteneklerine uygun en iyi seçenekleri seçerek eğitim kalitesinin geliştirilmesiyle ponylerin ve atların hazırlanmasını sağlayarak biniciyi ve ponyi eğitir.

*Equifun Fransa Binicilik Federasyonunun geliştirdiği ve Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye satmış olduğu bir binicilik eğitim programıdır. (müfredat)

*Binicilik canlıyla yapılan bir spor olma özelliğinden dolayı Binicilik at binme becerisidir.

*Binicilik sporunun bir dalı olan Pony (küçük at) faaliyetleriyle çocukların ruhsal, fiziksel, zihinsel gelişimine doğrudan katkı sağladığı gibi kendinden daha güçlü bir hayvanı idare ve sevk edebilme ve hakim olma becerisi gelişirken çocukların atıyla işbirliğiyle uyumlu ve istikrarlı olarak mücadele etme ve empati yeteneğini geliştiren binicilik sporu çocuklarda sorumluluk bilinci oluşumunda büyük rol oynayarak, disiplin, sabır, iletişim, koordinasyon gelişimiyle dikkat dağınıklığını toparlamasıyla odaklanmayı sağlıyor, reflekslerinin gelişmesinden dolayı dayanıklılığın artmasıyla pratik düşünerek ani karar verme gibi yeteneklerini geliştirerek özgüveni gelişmiş güçlü karakterlere sahip bireyler olmalarını sağlar.

Cennet AYDIN,   At ve Binici Eğitmeni