Pony Eğitimi 4 – 14 Yaş

Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişiminde spor önemli yer almaktadır. Modern yaşam gereği iyi bir eğitim uğruna çocuklar zihinsel ve fiziksel olarak yorgun düşerken takviyeli

besinlerden dolayı da erken ergenlik ve obezite(aşırı şişmanlık) sorunuyla karşılaşmaktadırlar.

Dersine konsantre olamayan, ödevini bitiremeyen, sorumluluk taşıyamayan hatta davranış bozukluğu gösteren çocuklar birçok ailenin üzüntü kaynağıdır. Binicilik bu bıkkınlığı, yorgunluğu, isteksizliği, erken ergenliği, ve obeziteyi, hatta davranış bozuklukları ve dikkat dağınıklıklarını gidermenin en güzel yoludur.

Hippoterapi (atla zihinsel engelli çocuk tedavisi) dünyanın birçok merkezinde ve Türkiye’de uygulanmakta ve çok yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Buradan yola çıkarak sağlıklı çocuk gelişiminde de binicilik sporunun evrensel kurallar doğrultusunda yapıldığında fiziksel ve zihinsel katkıları olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca hormonal etkiyle erken ergenliği ve obeziteyi önleyerek fiziksel gelişimin olması gereken sürede tamamlanmasında son derece fayda sağlar.(erken ergenlik konusunun aileler tarafından araştırılmasını tavsiye ederim)

At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif kullanmayı öğrenir. Bundan başka çocuk başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Çocuk böylece başarının da tadını çıkarmaya başlayacaktır. Giderek sorumluluk duygusu da beraberinde yerleşir. Bir o kadar önemli diğer bir nokta da her ne kadar bireysel spor olarak görülse de binicilik sporu takım ruhunu geliştirmektedir. Çocuk böylece paylaşmayı da öğrenecektir.

Binicilik sporunda çocuk 4-6 yaşlarına kadar onun hayvan olduğunu anlayamaz ve arkadaşı olarak kabul eder. Hayvan sevgisinin çocuğun sosyalleşmesi adına çok faydası vardır.

İstanbul Binicilik Kulübümüzdeki öğrencilerimizin tamamının derslerinde son derece başarılı olduğunu söylemek istiyoruz. Bu hem biniciliğin çocukların başarılarına olan olumlu katkılarından, hem de ata gelebilmek için derslerini ve ödevlerini ailenin uyarısına gerek kalmadan zamanında yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle “ata giderse dersinden geri kalır” düşüncesi tamamen yanlıştır.

Çocukların at sporu yaparken bacaklarının çarpık gelişeceği düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çocuklar yaşlarına ve fiziki yapılarına uygun pony’ (küçük at) lerle eğitim almaktadırlar. 4-14 yaş arası çocuklar pony’lerle, 14 yaş yukarısı yine fiziksel yapılarına uygun atlarla eğitim alabilirler. Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi binicilik sporuna başlama yaşı 4 dür. 4-6 yaş arası çocuklara yaşları çok küçük olduğu için teknik binicilik eğitiminden çok animasyon ağırlıklı eğitim verilir Bu derslerde birinci planda hayvan sevgisi ve atla olan diyalogun geliştirilmesi amaçlanır. 6 yaştan sonra ise ince motor gelişiminin tamamlanması yani algılama ve uygulama yeteneğinin gelişmesi hedeflendiği için yavaş yavaş animasyon kısmı azaltılarak teknik eğitime ağırlık verilmeye başlanır. Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı binicilik müsabakaları yapılmaktadır. Engel atlama ve at terbiyesi dallarında çocuklar öğrendiklerini gösterme fırsatını bulmaktadırlar. İstanbul Binicilik Kulübümüz birçok Türkiye şampiyonu çocuk yetiştirmiştir.

Doç. Dr. Cahide Topsakal
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı

pony007b

Pony ne demektir.

Pony ile at arasındaki fark nedir.

Tek farkı boylarıdır.

Yerden sırt yüksekliği ölçülerek 148 cm nin altında kalan küçük atlara pony denir. Ponyler yetiştikleri ülkelere göre adlandırılırlar.

Midilli pony (Midilli adasında yetişir)

Shetland pony (shetland adasında yetişir)

İrlanda pony (İrlanda da yetişir)

Türk pony (Türkiye’de yetişir)

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi Pony ismini yetiştiği ülkelerden alır. Rengi ve şekli ile değil, boyu ile ilgili küçük at demektir. Midilli kelimesi yanlış yerleşmiş bir terimdir.Kulubümüz eğitmenleri Federasyonumuzun düzenlediği Pony eğitim seminerlerinden geçerek sertifika almışlardır. Aralıklarla düzenlenen eğitim seminerlerine katılarak bilgilerini ve eğitimlerini sürekli yenileyerek geliştirmektedirler.

Pony eğitmeni:

1. Teknik ; Bir pony eğitmeninin başlangıç seviyesinde binicilik eğitimi verebilecek atcılık bilgisinin olması gerekir. Federasyonun açmış olduğu eğitim seminerlerine katılmış ve sertifikalı olmalı.

2. Eğitim formasyonu; Çocuklarla iletişim kurabilmeli, Sabırlı ve sevecen olmalı, şevkatli olmalı, çocuk dilinden anlamalı ve onların seviyesine inebilmeli.

3. sosyal olmalı ; Türk aile yapısını bilmeli. Ailelerin isteklerine göre değil, sistemin belirlemiş olduğu eğitim programını uygulamalı.

4.Yetenek seçimi ; Çocukların yeteneğini anlayabilmeli, çocuğun ve ailenin yapısını anlayabilmeli. Ailenin çocuğu ne amaçla getirdiğini anlamalı.

5.Aileyi ve çocuğu dinlemeli ve anlamaya çalışmalı.

6.Tek veya gurup dersi yapabilmeli.

7.Çocukları motive edebilmeli ve biniciliğe devamının sağlayabilmeli.

8.Öğrencileri ile yakın ilişki içinde olmalı, öğrencisini iyi tanımalı, Okul başarısını takip etmeli.

9.Gurup pisikolojisinden anlamalı, her düşüncede öğrenciyi guruba kaynaştırmalı.

10.Lider kapasiteli çocukları örnek olarak kullanmalı, zaman zaman onları geri çekip diğer çocukların öne çıkmasına imkan tanımalı.

11.Animatör olmalı. Çocukların binicilik derslerinden keyif almalarını sağlamalı.

12.Manej güvenlik kurallarına uymak. Öğrencilerin kurallara uymasını özendirmek.

13.Öğrencinin seviyesini anlayabilmeli başarılı olacağına inandığı atı seçebilmeli

14.Aileleri bilgilendirmeli.

15.Çalıştırdığı atları çok iyi tanımalı.

4-12 yaş arası pony eğitimimiz, Avrupa standartlarında olup, gerçek manada pony

eğitiminin verildiği ender kuluplerdendir.

Federasyonumuz 2007 senesinden itibaren pony yönetmeliği hazırlamış ve pony müsabakalarına resmi hüviyet kazandırmıştır.Kulubümüz bünyesinde kurulan Pony takımı binicileri önümüzdeki aylarda lisanslarını alarak resmi müsabakalara katılacaktır.

Alt yapı çalışmalarına devam eden pony binicileri, takıma girebilecek seviyeye geldiklerinde, ailelerinden izin alınarak takıma dahil edileceklerdir.

Türkiye pony engel atlama kategorileri:

P1 kategorisi

6-9 yaş maksimum engel atlama yüksekliği 30 cm dir. Parkur en fazla 8 engelden oluşur. Bütün kronemetresiz A baremler yapılabilir. (“ideal zaman yarışması” kronemetresiz sayılır) Kombine engel (dubl/tripl) konulamaz.

P2 kategorisi

10-12 yaş Maksimum engel atlama yüksekliği 60 cm dir. Parkur en fazla 10 engelden oluşur. P1 kategorisiyle aynı yarışma kuralları geçerlidir. Ayrıca dik mani ile biten 2 fuleli kombine konulabilir.

P3 Kategorisi

13-14 yaş maksimum engel atlama yüksekliği 80 cm dir. Dik çıkışı olan kombineler koyulabilir. Tabi engel konulabilir. Kronemetresiz, barajlı yarışma yapılır. Eşitlik halinde kronometreye bakılır. Barajda engeller 10 cm yükselebilir.